Quick Reservation Check In : Check Out :

ติดต่อเรา

ภัทระแมนชั่น เชียงใหม่
2009161245433907780117 ที่อยู่ : 2/3 ถ.พัฒนาช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
2009161245433907780117 โทรศัพท์ : 053231890-7
2009161245433907780117 แฟกซ์ : 053231688

แผนที่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น