Quick Reservation Check In : Check Out :

แหล่งท่องเที่ยว

ม่อนแจ่ม ม่อนแจ่ม

ม่อนแจ่ม คือสถานที่พักแห่งใหม่ของโครงการหลวง เพิ่งเปิดตัวไม่เมื่อปลายปี…

สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์

สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์…

สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

“สวนสัตว์เชียงใหม่” ตั้งอยู่ที่ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ…

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง  ตั้งอยู่บนเทือกเขาถนนธงชัย…

อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติออบหลวง

ออบหลวงเป็นสถานที่น่าเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ความสวยงามและน่ากลัวไว้ใน จุดเดียวกัน…

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อุทยานแห่ง ชาติดอยสุเทพ-ปุย…

น้ำพุร้อนสันกำแพง น้ำพุร้อนสันกำแพง

น้ำพุร้อนสันกำแพง ได้รับการปรับปรุง และดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย…

ดอยอ่างขาง ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่างขาง…

ถนนคนเดิน ถนนคนเดิน

ถนนคนเดินเชียงใหม่ (วันเสาร์) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง…

เวียงกุมกาม เวียงกุมกาม

เวียงกุมกาม เป็นเมืองโบราณที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย)…

วัดอุโมงค์ วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์ ตั้ง อยู่ที่ถนนสุเทพ…

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ แต่ เดิมดอยอินทนนท์มีชื่อว่า…

1 of 2
12